top of page
Search
  • Writer's pictureBS Group of Companies

Разбирането за офис пространствата се променя

Запазването на хората, корпоративната култура и потенциала за растеж са факторите, които ще изведат компаниите от настоящата криза.Г-н Кралев, Вие ръководите компанията БС Пропъртис, която се занимава с инвестиции, управление и развитие на недвижими имоти. Разкажете ни повече за дейността й?


БС Пропъртис е дружеството, в което са концентрирани всички дейности на БС Група Компании, свързани с Асет Мениджмънт, Пропърти & Фасилити мениджмънт. Фокусът ни е в развиването на собствени проекти в областта на жилищното и общественото строителство. Дейността ни обхваща всички сфери на инвестиционния процес -познаване нагласите на пазара, на текущите проекти, на очакванията на клиентите, на предстоящите градоустройствени промени и развитие на града. След анализ на тези данни пристъпваме към намирането на подходящи инвестиционни възможности, отговарящи на търсения от нас мащаб, параметри и концепция. Следва разработване на бизнес-план, работен проект, реализация на строителството, продажби и управление на активите. Всичко това е сложен процес, чрез който се извличат нови възможности. Имено в това се крие и смисълът на нашата работа – да създаваме стойност там, където преди това не е имало.


Как се отразява кризата с Ковид-19 на бизнеса с недвижими имоти?


Ковид-19 кризата е нещо, за което никой не беше подготвен. Има отрасли, които търпят колосални загуби и са изправени пред реално заличаване като бизнес. Строителството е сектор, който задоволява базови човешки нужди и потребности – нуждата от дом, от място за работа, за пазаруване, и затова не е толкова сериозно засегнат от тази криза. Фундаментът на тези потребности не се е променил, въпреки кризата. Ние, хората винаги ще се нуждаем от нови жилища, от места за забавления, за работа и социализация.
Визитка Тихомир Кралев ръководи бизнеса свързан с инвестициите и управлението на недвижими имоти в БС Група Компании. Той има над 15 години професионален опит в тази сфера, възпитаник е на Юридическия Факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, член на Контролния Съвет на Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация и сертифициран Фасилити мениджър от WIFI Академия Австрия.По отношение на бизнес сградите, как компаниите се адаптират към настоящата ситуация и как се променят условията на работа в офис пространствата?


Компаниите не бяха подготвени за подобна криза и постъпиха по единствения възможен начин – изпратиха хората си да работят от вкъщи. Това действие е продиктувано от много фактори, основният от които разбира се е страхът за здравето на всички. Според мен трябва да се промени разбирането за това какво да бъде един офис – той не трябва да бъде място, в което на един човек се падат 6-8м2 работна площ, било то в отворено пространство или отделен кабинет. Съвременният човек се нуждае от повече жизнено пространство както в дома си, така и в офиса, и в тази връзка работодателите трябва да отговорят на тези нужди. Все повече психолози изследват модела „работа от вкъщи“ и как той се отразява на личността. Факт е, че човешката психика изисква благоприятна среда, за да разкрие своя потенциал. Убеден съм, че когато кризата с Ковид-19 бъде овладяна, всички ще настояват за завръщане в офисите. Според мен, човек не може да работи само от вкъщи и за своя 10 или 20 годишен професионален път да бъде 100% продуктивен.


БС Пропъртис е член на Асоциацията на собствениците на бизнес сгради и Българската фасилити мениджмънт асоциация. Какви възможности вижда бранша за справяне с последиците от пандемията?


За преминаването през това предизвикателство се нуждаем от разбирането и сътрудничеството на всички участващи в този бизнес:

- от банките, които са финансирали построяването на бизнес-сградите, защото ще има затруднения за някои от проектите.

- от собствениците на бизнес сгради, защото действително някои от наемателите им може да изпитват финансови затруднения, особено свързаните с търговията и услугите като магазини, ресторанти, туристически обекти.

- от наемателите, които трябва да проявят разбиране, че съществуването на такъв тип сгради е свързано с дългосрочни ангажименти и огромен финансов ресурс, гарантирани с договори за наем и те трябва да се спазват от всички участници. Реално разходът за наем не е толкова значимо перо в бюджета, както беше преди 10-15 години. Наемните нива са близо до тези от 2010 г., но заплатите са се увеличили значително. В тази връзка е много по-важно да се запазят хората, корпоративната култура и потенциала за растеж – това са факторите, които ще определят бъдещето на всички компании и ще ни изведат от настоящата криза.

Какви са очакванията Ви за пазара на недвижими имоти през следващата година?


Офисния сегмент ще бъде „на пауза“ докато фирмите се настроят да работят по нови правила. Това ще се случи след преминаване пика на пандемията. Към момента не можем да очакваме, че при хиляди болни на ден, хората ще се върнат в офисите на своите 6-8 м2 и ще работят както преди. За следващата година очаквам умора от работата от вкъщи и преосмисляне на офисните пространства по начин, който да позволява безопасна и комфортна работна среда. Жилищния сегмент ще продължи да се развива устойчиво. С налагането на частичен режим на работа от вкъщи търсенето на по-големи жилища ще се увеличи. Очаквам големите работодатели да приложат различни схеми за финансиране на работата от вкъщи. Реално домът ще бъде и второ работно място, за което те следва да поемат своята част от разходите.


189 views0 comments

Comments


bottom of page